Wedstrijdverslagen 2009 tot heden

De uitslagen van 2016, 2017 en 2018 zoeken we nog even op.

De Koning staat wel in de lijst maar wie waren in die jaren de schutters van de kop, de linkervleugel, de rechtervleugel en de staart?

Uitslag Koningsschieten 2015 in centrum Velp

                    Koning:             de heer Gerard Saalmink
                     Kop:                  de heer Theo Schrijvers
                     Linkervleugel:   de heer Geuko Roseboom
                     Rechtervleugel: de heer Dennis Eggenhuizen
                     Staart:               de heer Paul Suilen

Na een toespraak van onze voorzitter Gerard Saalmink werd het schuttersfeest geopend met een reeks ereschoten. Het openingsschot is traditioneel voor de regerend schutterskoning, ditmaal de heer Luuk Rijtma, gevolgd door wethouder Pos die de honneurs waarnam voor burgemeester mevrouw Van Wingerden. Hierna was het de beurt aan de heer Marnix Heersink (huidige bewoner van Biljoen) en de voorzitter van Velp voor Oranje, mevrouw Gety Hengeveld, die de reeks ereschoten afsloot. Na255 schoten (ruim 100 meer dan het voorgaande jaar) was de winnaar bekend. Gerard Saalmink loste het gelukkige schot en werd voor de 5e keer schutterskoning. Na het overhandigen van bloemen en de koningscape werd de nieuwe schutterskoning door de aanwezigen gefeliciteerd. Voor de koning en zijn koningin Jolanda was het hierna genieten van een prachtige rit in de koets naar de Van Spaenallee voor kasteel Biljoen, waar de nieuwe schutterskoning het startschot mocht geven bij de Oranje Klassieker Rit Velp.

——————————

UITSLAG KONINGSSCHIETEN 2014 

                    Koning:            de heer Luuk Rijtma
                    Kop:                 de heer Piet Bisseling  
                    Linkervleugel:  mevrouw Greet Koerntjes
                    Rechtervleugel: de heer Hans van der Burg
                    Staart:              de heer Harry Goldman

In 2014 is voor het eerst in minstens 141 jaar het koningsschieten in het centrum van Velp gehouden. Het evenement vond plaats op de parkeerplaats achter de 
ABN AMRO Bank aan de Hoofdstraat 30 te Velp.

——————————–

Nieuwe bestuursleden

Tijdens de jaarvergadering van 30 september 2013 zijn enkele nieuwe leden toegetreden tot het bestuur van de VVSV. Dit zijn de heren Ben Bisseling en Hans van der Burg.

Ben gaat het secretariaat overnemen van Henk Gossink die na 23 jaar stopt met het bestuurswerk.  Hans wordt algemeen bestuurslid. Manon Gossink is herkozen en gaat het penningmeesterschap voor haar rekening nemen.

Samen met Gerard Saalmink (voorzitter) en Patrick Jansen (afgevaardigde namens Velp voor Oranje) is het bestuur nu gelukkig weer compleet. 
Wij wensen hen veel plezier en succes bij hun werk.—————————-

UITSLAG KONINGSSCHIETEN 2013

Onder grote belangstelling werd het koningsschieten in het Ossendal gehouden. De burgemeester mevrouw Van Wingerden was aanwezig om het evenement te openen en het eerste ereschot op de vogel te lossen. Ook vertegenwoordigers van Velp voor Oranje, Promotie Centrum Velp, OKRV en de schutterskoning van 2012 volgden haar voorbeeld.

Hierna was het de beurt aan de leden van de vereniging. Er waren 183 schoten nodig voordat de vogel zich gewonnen gaf. De gelukkige schutter van het laatste onderdeel van de vogel was Jouke Laagland. Hij mag zich dus een jaar lang schutterskoning noemen. Ook in 2003 viel hem die eer te beurt.

De overige prijswinnaars zijn: kop – Hans Gerritsen; linkervleugel – Theo Schrijvers; rechtervleugel – Rick Wijlhuizen en staart – Gerard Saalmink.

We kunnen terugzien op een geslaagde middag.

KONINGSSCHIETEN 2013 

Het koningsschieten vindt dit jaar op een andere datum plaats dan gewoonlijk. Vanwege de vele festiviteiten met betrekking tot de troonswisseling heeft het bestuur er voor gekozen om het schieten te laten plaats vinden op 
zaterdag 27 april. De begintijd is weer om 12.00 uur. 
De burgemeester mevrouw Van Wingerden heeft toegezegd het openingsschot te willen verrichten. Ook o.a.  vertegenwoordigers van Velp voor Oranje en de schutterskoning Daan Wijlhuizen zullen een ereschot lossen. 
Hierna is het de beurt aan de leden. We zijn benieuwd wie dit jaar met de hoofdprijs naar huis gebracht gaat worden. Spannend zal het zeker worden. 
Nieuwe deelnemers kunnen zich in het bos nog aanmelden als lid en meedoen met de wedstrijd. De minimum leeftijd is 18 jaar en de kosten bedragen € 15,– per persoon. 
Het koningsschieten wordt mede mogelijk gemaakt door Velp voor Oranje, Natuurmonumenten en Stichting Het Geldersch Landschap en Kasteelen. 

Op dinsdag 30 april 2013 wordt de nieuwe schutterskoning door Velp voor Oranje  gehuldigd. Deze huldiging vindt plaats op De Overtuin. Hierna zal de koning het startsein geven voor de autorit van OKRV (oprijlaan Biljoen). 

Tijdens de feestavond op 11 mei  zal de nieuwe schutterskoning door de vereniging worden gehuldigd. Hij ontvangt dan ook een schildje met eigen ontwerp en een waardebon. Ook de andere prijswinnaars krijgen die avond een aandenken uitgereikt. 

Vanaf maandag 15 t/m vrijdag 26 april staan er diverse attributen van onze vereniging in  de etalage van Boekhandel Jansen & De Feijter aan de Emmastraat in Velp. 

Ook in de media wordt aandacht besteed aan het koningsschieten. Zie o.a. 
Velpse Vogelschutters Vereniging Gered

—————————

Nieuwe voorzitter !

Op de bijzondere ledenvergadering van 9 januari 2013 is de heer G.J. (Gerard) Saalmink benoemd tot nieuwe voorzitter van de Velpse Vogelschutters Vereniging. Hij volgt hiermee de heer Daan Wijlhuizen op, die 26 jaar de voorzittershamer heeft gehanteerd. 
Namens Velp voor Oranje heeft de heer P. (Patrick) Jansen zitting genomen in het bestuur van de VVSV.  
Wij wensen deze bestuursleden veel plezier in hun nieuwe functie.

————————————————————————————————–

VOGELSCHIETEN 2012

Het vogelschieten vond dit jaar plaats bij zomerse temperaturen. Echt een cadeautje zo’n dag.
Het evenement werd gewoontegetrouw geopend door voorzitter Daan Wijlhuizen, waarna de burgemeester mevrouw Van Wingerden een toespraak voor de aanwezigen hield en het eerste schot loste. Daarna was het de beurt aan de voorzitter van Velp voor Oranje mevrouw Hengeveld, de wethouders Elsenaar, Haverkamp en König en schutterskeizer 2011 Gerard Saalmink.

De overige schutters begonnen hierna aan de echte wedstrijd en die duurde maar liefst zeven ronden. Het was dus heel lang spannend wie de winnaar zou worden.
De gelukkige was dit jaar Daan Wijlhuizen en dit werd hem door iedereen van harte gegund. Hij had namelijk nog nooit eerderde hoofdprijs gewonnen bij het schieten. 
De schutterskoning werd na afloop met zijn gevolg met de koets naar het dorp gereden voor de huldiging door wethouder Elsenaar en Velp voor Oranje en daar heeft iedereen zichtbaar van genoten.

De andere winnaars waren: 
kop: dhr. J. Huisman; rechtervleugel: dhr. J. Suilen; linkervleugel: dhr. H. Broekhuizen en staart: mw. G. Koerntjes. Allemaal van harte gefeliciteerd! 

Op de feestavond op zaterdag 5 mei a.s. zullen alle prijswinnaars door de vereniging worden gehuldigd. Hierna kunnen ze genieten van een heerlijk buffet en hun geluk beproeven bij de grote verloting. Tussen dit alles door mogen de beentjes van de vloer bij muziek die verzorgd wordt door Anton Live muziek.  

——————————–   

VOGELSCHIETEN 2012

Op maandag 30 april a.s. gaat het weer gebeuren: het vogelschieten in het Ossendaal.
Na de ereschoten door de burgemeester en enkele andere genodigden zal de schutterskeizer van 2011 Gerard Saalmink proberen zijn titel te verdedigen. Uiteraard azen er meer schutters op de prachtige titel, dus het zal beslist een spannende middag worden. Nieuwe deelnemers kunnen zich nog aanmelden op het schietterrein. Minimum leeftijd voor deelname is 18 jaar en de kosten bedragen € 15,–. De aanvang is om 12.00 uur.  
De bekende kraam met koffie, thee, frisdrank etc. is er natuurlijk ook weer, u hoeft dus echt niet op een droogje te zitten.   
Het vogelschieten wordt mede mogelijk gemaakt door de medewerking van Natuurmonumenten en Stichting Het Geldersch Landschap en Kasteelen.
================

VOGELSCHIETEN 2011

Het vogelschieten in het prachtige bosgebied van Velp werd traditiegetrouw geopend door een ereschot van de burgemeester, enkele wethouders en twee bestuursleden van Velp voor Oranje. 
Daarna begon de spannende wedstrijd voor de overige schutters. Er waren 262 schoten nodig om de houten vogel helemaal de baas te worden. 

De gelukkige prijswinnaars waren de heer H. van der Burg (kop), mevrouw M. Gossink (rechtervleugel), de heer J. Stevens (linkervleugel) en de heer J. Laagland (staart). 

De heer G.J. Saalmink uit Velp loste het beslissende schot en werd de nieuwe schutterskeizer. Hij was eerder al in 1993, 2000 en 2008 winnaar van het vogelschieten. 

Alle prijswinnaars van harte proficiat! De prijsuitreiking heeft plaats gevonden op de gezellige feestavond in zaal Odeon op de Beemd te Velp.

We kunnen terugzien op een zeer geslaagd evenement en hopen dat deze traditie nog jarenlang in stand kan worden gehouden. ———————

ZAALCOMPETITIE 2010 – 2011

De competitie is helaas al weer afgelopen. Het waren steeds heel gezellige avonden, hoewel de opkomst op de laatste avonden jammer genoeg niet erg groot was. Er is een spannende strijd geleverd in de diverse groepen. De volgende deelnemers mogen zich groepswinnaar noemen: 
Heren groep 1:     Michiel Schrijvers
Heren groep 2:     Daan Wijlhuizen
Heren opgelegd:   Theo Schrijvers
Dames:                 Ger Wijlhuizen.

Allemaal van harte gefeliciteerd!
Het totaaloverzicht van de zaalcompetitie staat op de pagina Zaalschieten

VOGELSCHIETEN 2010De jubileumeditie van het vogelschieten was een gezellige en spannende aangelegenheid. De burgemeester en de voorzitter en oud-voorzitter van Velp voor Oranje waren naar het Ossendaal gekomen om de wedstrijd te openen.  
De vogel gaf zich niet zo maar gewonnen, er waren maar liefst 254 schoten (8 rondes) nodig voordat de schutterskoning bekend was. Deze eer viel te beurt aan  Jan Budel.
De heer Budel is al jarenlang lid van de Velpse Vogelschuttersvereniging, maar had nog nooit een prijs gewonnen bij het schieten. Nu dus meteen de hoofdprijs. Het nieuwe koningspaar werd na afloop met een koets naar het feestterrein in Velp gereden en  daar gehuldigd door Velp voor Oranje. 
De volgende leden lukte het ook een onderdeel van de vogel af te schieten. De kop werd geschoten door de heer Dunselman, de linkervleugel door de heer Jochemsen en de staart door de heer M. Schrijvers. Mevrouw Schrijvers schoot het klosje voor de rechtervleugel naar beneden. 
We feliciteren de winnaars van harte met het behaalde resultaat.


ZAALCOMPETITIE 2009 – 2010 

De zaalcompetitie is helaas al weer voorbij. Het was ook op de laatste avond nog een spannende strijd. Wie gingen op de eerste plaats in de diverse groepen eindigen?

Het werden: 
groep 1:     Michiel Schrijvers
groep 2:     Rick Wijlhuizen
opgelegd:   Theo Schrijvers
dames:       Greet Koerntjes   

Allemaal van harte gefeliciteerd met jullie overwinning.
De volledige eindstand staat vermeld op de pagina Zaalschieten.
De prijzen zullen worden uitgereikt op de jubileumavond op zaterdag 8 mei a.s.

Gezien de reacties van alle schutters gaan we volgend seizoen zeker weer door met de wintercompetitie, want het was reuze gezellig! 

————————–

VOGELSCHIETEN 2009

Hans van der Burg is de nieuwe schutterskoning!
Met een stralend blauwe lucht en een heerlijk zonnetje werd het vogelschieten 2009 geopend door voorzitter Daan Wijlhuizen. Hij verwelkomde de burgemeester, de ere-voorzitter en een bestuurslid van Velp voor Oranje en de schutterskeizer met zijn familieleden. Na de ere-schoten begon de wedstrijd. En het werd een leuke en spannende wedstrijd, want de vogel gaf zich pas na 220 schoten gewonnen. 
De prijzen werden geschoten door Huib van Ekeris (kop), A. ten Holt (rechtervleugel), Manon Gossink (linkervleugel) en Jouke Laagland (staart).
Het lukte Hans van der Burg om de hele vogel naar beneden te halen en daarmee werd hij schutterskoning 2009. De nieuwe schutterskoning werd met de koets naar het dorp gereden waar hij werd gehuldigd op het Burgemeester Brandtplein. 
Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat!

————————–